Back to Top

MEDIATION.SI

HITREJŠA POT K REŠITVI

NE HODI NA SODIŠČE, PRIDI K NAM!

 • Alternativno reševanje sporov

 • Varovanje vaših pravic

 • Pravno svetovanje

 • Finančno svetovanje

MEDIACIJA

Mediacija je postopek za reševanje sporov, s katerim neodvisni mediator pomaga strankam pri doseganju obojestranskih zadovoljivih rešitev.

 • Obligacijsko oz. pogodbeno pravo (civilno pravo)

  - Sestava pogodb civilnega prava

  - Odškodninski zahtevki

  - Pritožbe in ugovori na delo državnih organov ali organov lokalnih skupnosti

 • Gospodarsko pravo

  - Sestava pogodb gospodarskega prava

  - Pomoč pri ustanavljanju in preoblikovanju vseh zakonsko predvidenih oblik gospodarskih družb

  - Pomoč pri sestavi notranjih aktov organov gospodarskih družb

  - Sestava predlogov za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, ter za začetek postopka likvidacije in pri priglasitvah upniških terjatev

 • Stvarno pravo

  - Pridobitev ZK izpiska in vpogled v podatke zemljiške knjige

  - Pregled zemljiškoknjižnih izpiskov in ostale dokumentacije pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

  - Pridobitev vseh vrst zemljiškoknjižnih predlogov

 • Izvršilno pravo

  - Izterjava terjatev (opomini, pogovori z dolžniki)

  - Vložitev izvršilnih predlogov

 • Delovno pravo

  - Svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca

  - Svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi

  - Uvedba in vodenje disciplinskega postopka

  - Sestava splošnih aktov delodajalca

 • Družinsko pravo

  - Sestava sporazuma o razvezi zakonske zveze

  - Za mirno rešitev sporov med zakonskimi in zunajzakonskimi partnerji svetujemo mediacijo.

 • Dedno pravo

  - Sestava oporok

  - Svetovanje in sestava zapuščinskih sporazumov

  - Sestava pogodb o dosmrtnem preživljanju

   - Sestava pogodb o preužitku

PRAVNI OSEBNI PRISTOP

Nudim tudi pogodbeno pogajanje za reševanje sporov, ki pogosto izvirajo iz zavarovanj, pri razvoju programske opreme, v medijski industriji, pa tudi pri samih sporih, ki nastajajo znotraj delovnih procesov. Urejanje delovnih razmer zajema podjetja, korporacije, neprofitne organizacije, vladne agencije in sindikate. Moje delo se nanaša na pregled in ponovno pogajanje pri obstoječih pogodbah, priprava in sklepanje novih pogodb in sicer v sledi politike podjetja, korporacij, neprofitnih organizacij, vladnih agencij, ter sindikatov in danih ekonomskih podatkov. 

OSEBNA NOTA

Sem karizmatična, strokovno učinkovita profesionalna oseba, katera je sposobna zagotoviti izbor znanj in spretnosti na različnih ravneh vsakdanjega pravnega življenja. Stvari se lotevam z veliko mero skrbnosti dobrega gospodarja in strastjo. Imam močno sposobnost razumevanja konceptov in poglobitve v detajle, ki so potrebni za njihovo izvajanje. Sledim pobudi '' win-win '' pri strankah.
Diplomirala sem na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Znanje in izkušnje sem pridobivala tako v podjetjih na slovenskem prostoru, kot v zadnjih letih v tujini. Ves čas svoje kariere se ukvarjam z odnosi med ljudmi, tako medosebnimi odnosi iz zasebnega življenja, kot z medosebnimi odnosi, ki nastajajo v raznih poslovnih okoljih in na različnih poslovnih področjih.
V čast in izziv mi bo pristopiti k vašim težavam, problemom, k različnim situacijam. Le teh se bom lotila z vso strokovno usposobljenostjo in botrovala k najboljšim možnim rešitvam v danih primerih.

KONTAKT

Simona Langerholc,

univ. dipl. pravnik

info@mediation.si

GSM: 041 352 756

Informacije po telefonu vsak delavnik od 9h do 18 ure.

Za sestanek prehodno po dogovoru preko telefona oz. preko elektronskega sporočila.

vuTXv